Al Kafirun (QS.109:1-6)

Al Kafirun

Al Kafirun (QS.109 : 1-6)

Artinya :

1. Katakanlah: Wahai orang-orang yang menyangkal kebenaran (kafir)!
2. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah,
3. Dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah.
4. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,
5. Dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah.
6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku!

Al Kautsar (QS.108:1-3)

Al Kautsar (QS.108 : 1 - 3)

Al Kautsar (QS.108 : 1 - 3)

Artinya :

1. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.

2. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah.

3. Sesungguhnya orang yg membercimu itu terputus (dari rahmat Allah).


Bagian 1

Bagian 2

Bagian 3

An Nashr (QS.110:1-3)

An Nashr (QS.110:1-3)

Artinya :
1. Idzaa jaa-a nashrullaahi wal fat-h.
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,
2. Wa ra-aitan naasa yadkhuluuna fii diinillaahi afwaajaa.
dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong,
3. Fa sabbih bi hamdi rabbika was taghfirhu innahuu kaana tawwaabaa.
maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.


Bagian 1

Bagian 2

Bagian 3

Al Ashr (QS.103:1-3)

Al Ashr (QS.103:1-3)

Artinya :
1. Demi masa
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.
3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya menta’ati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

 

Bagian 1

 

Bagian 2

 

Bagian 3

 

Bagian 4

An Naas (QS.114:1-6)

An Naas (QS.114:1-6)

Artinya :

1. Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan (Rob/yang memelihara) manusia,
2. Raja manusia,
3. Sembahan (Ilaah) manusia.
4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam manusia,
6. dari golongan jin dan manusia.

Bagian 1

Bagian 2

Bagian 3

Bagian 4

Al-Falaq (QS.113:1-5)

Al-Falaq (QS.113:1-5)

Artinya :

1. Qul a’uudzu bi rabbil falaq.
Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan (yang menguasai) cuaca subuh,

2. Min syarri maa khalaq.
dari kejahatan makhluk-Nya,

3. Wa min syarri ghaasiqin idzaa waqab.
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap,

4. Wa min syarrin naffaatsaati fil ‘uqad.
dan dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup pada ikatan,

5. Wa min syarri haasidin idzaa hasad.
dan dari kejahatan pendengki apabila dia dengki.

Al-Ikhlash (QS 112:1-4)

%d bloggers like this: